پرسشنامه جهتگیری مذهبی

15,000 تومان 13,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

در قالب doc و در 14 صفحه، قابل ویرایش.


محصولات مشابه
پاورپوینت کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه
کارآفرینی کشتارگاه دام
کارآفرینی کشتارگاه دام

کارآفرینی کشتارگاه دام

فروشنده : فائزه ولیدایی

17,000 تومان

کارآفرینی کشتارگاه دام
پاورپوینت گردش آب و منابع آبی
حراجپاورپوینت گردش آب و منابع آبی

پاورپوینت گردش آب و منابع آبی

فروشنده : Danesh

12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت گردش آب و منابع آبی
کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی
کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی

کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی

فروشنده : فائزه ولیدایی

10,000 تومان

کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی
پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها
پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

فروشنده : Danesh

8,000 تومان

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها
پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی
حراجپاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی

پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی

فروشنده : Danesh

12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی
کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی گرمایش و سرمایش
پاورپوینت فلوچارت گردش کار
حراجپاورپوینت فلوچارت گردش کار

پاورپوینت فلوچارت گردش کار

فروشنده : Danesh

15,000 تومان 12,000 تومان

پاورپوینت فلوچارت گردش کار
پاورپوینت شاخص های عدالت درسلامت
حراجپاورپوینت شاخص های عدالت درسلامت

پاورپوینت شاخص های عدالت درسلامت

فروشنده : Danesh

10,000 تومان 7,000 تومان

پاورپوینت شاخص های عدالت درسلامت
کارآفرینی سنگبری نرم بر
کارآفرینی سنگبری نرم بر

کارآفرینی سنگبری نرم بر

فروشنده : فائزه ولیدایی

10,000 تومان

کارآفرینی سنگبری نرم بر
پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا
حراجپرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا
توضیحات:
دانلود پرسشنامه با موضوع جهتگیری مذهبی،
در قالب doc و درر 14 صفحه، قابل ویرایش.
توضیحات:
نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیهگاه نیرومند احساس نیاز میکرده است. موضوع دین، مورد بحث محققان پیشگامی همچون جیمز (1929)، فروید (1907)، یونگ (1875-1961) و دیگران بوده است و پس از آن اندیشمندانی نظیر آلپورت (1967) به تبیین مذهب پرداختهاند (بهرامی احسان و تاشک، .(1383

مذهب به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی همواره مورد توجه روانشناسان و جامعهشناسان بوده است. بهرغم همه تلاشهایی که برای بررسی مسایل و موضوعات مربوط به مذهب صورت گرفته است، کماکان اطلاعات و نظریههای مختلف در این باره در مقایسه با سایر زمینهها، محدود بهنظر میرسد. (بهرامی، .(1380

پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد که مذهب، اساسیترین و مهمترین مسئله در شخصیت سالم و وحدت روانی است. وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات معنی و هدف بدهد، مرتبط است (اورکی و برقیایرانی، .(1389

مذهب به عنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزشهای اختصاصی و تعمیم یافته از مؤثرترین تکیهگاههای روانی بهشمار میرود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظههای عمر فراهم سازد و در شرایط خاص نیز با فراهمسازی تکیهگاههای تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (بهرامی احسان، .(1378 مذهب ساختاری چند بعدی (چندوجهی) دارد و در قالب
عبارات متعدد مطرح میشود (معتمدی و همکاران، .(1384 اسپیلکا و همکاران (1985) نشان دادند که مذهب در فرایند مقابله با حوادث و مشکلات دارای سه نقش است: -1 فراهم کردن معنایی برای زندگی، -2 کمک به افراد برای داشتن احساسی از کنترل، هنگام مواجهه با موقعیتهای مختلف، -3 ایجاد حسی از اعتمادبهنفس برای افراد (رضاپور میرصالح و همکاران، .(1390

جهتگیری مذهبی مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسانی در تمام ابعاد آن، در پرتو روابط انسان و خدا بوده و اینکه فرد در مناسبات و روابطش تا چه اندازه به آموزهها و انجام رفتارهای توصیه شده دینی، عاقبتگرایی و توجه به آخرت نظر دارد و مناسک مذهبی را جدی میگیرد (بهرامی احسان، . (1380 جهتگیری مذهبی به نوعی رابطه آدمی با دین و پایبندی به فرامین دینی را انعکاس میدهد (عارفی و محسنزاده، .(1390

به طور کلی جهتگیری مذهبی ممکن است نقش مهمی در کمک به افراد در درک و مقابله با حوادث زندگی، از طریق ارائه راهنمایی، حمایت و دادن امید داشته باشد (پارگامنت و نیلسن، .(1998

معرفی آزمون
چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت
از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

اعتبار آزمون
اعتبار آزمون با استفاده از روش دو نیمه کردن و اسپیرمن براون 0/91 (بهرامی احسان، (1378 و با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/85 بهدست آمد (بهرامی احسان، .(1380
روایی آزمون

برای بررسی روایی آزمون از روشهای روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد.

–    روایی محتوایی: روایی محتوایی آزمون توسط 50 نفر روحانی مورد تأیید قرار گرفته است.

–    روایی سازه: برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل عاملی و از میان آن چرخش واریماکس استفاده شده است. سؤالهایی که ضریب همبستگی کمتر از 0/40 با کل آزمون داشتند از فرم نهایی آزمون حذف شدند. این آزمون از 2 عامل تشکیل شده است ( جدول .(1 -13 عامل اول (عدم سازمانیافتگی مذهبی) عامل منفی در جهتگیری مذهبی است و فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، عدم اعتقاد به خدمت به مردم و وظیفه انسانی، ناشکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل به کسب فوری نتیجه (دنیاگرایی)، فقدان مراقبت از افکار و اعمال، خودخواهی و فقدان توجه به حقوق دیگران، نادیده گرفتن حریمها برای تحقق اهداف شخصی و نارضایتی از زندگی را دربرمیگیرد و عامل دوم (سازمانیافتگی مذهبی) به ابعاد تأمین کننده جهتگیری مذهبی میپردازد و موضوعاتی نظیر اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به یاری مردم و نیازمندان، اعتقاد به وظیفه کار و تلاش برای سازندگی، اعتقاد به خدمت به مردم و اعتقاد به یاری خداوند در روزهای سخت را دربرمیگیرد (بهرامی احسان، .(1380
و . . .

ما در این فایل کلیه اصول نگارشی را رعایت کرده ایم تا شما از فایل خریداری شده رضایت کامل را داشته باشید.

سایت کانی فایل در صورت عدم کیفیت محصول تضمین بازگشت وجه را دارد ، اعتماد شما سرمایه ماست”

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه جهتگیری مذهبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: دانشجو
  • فروشنده : step
  • نشانی: هرمزگان
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.