تحقیق پلوئيدي

18,000 تومان 15,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

دانلود فایل تحقیق پلوئيدي در قالب Word در 19 صفحه.


محصولات مشابه
پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي
حراجپاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي

پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي

فروشنده : فائزه ولیدایی

12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي
گزارش كارآموزي واحد 2-اتيل هگزانول پتروشيمي اراك
پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري
پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري

پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري

فروشنده : فائزه ولیدایی

25,000 تومان

پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري
پاورپوینت زندگینامه انیشتین
حراجپاورپوینت زندگینامه انیشتین

پاورپوینت زندگینامه انیشتین

فروشنده : فرشته فرشته

18,000 تومان 14,000 تومان

پاورپوینت زندگینامه انیشتین
پاورپوینت استان فارس
حراجپاورپوینت استان فارس

پاورپوینت استان فارس

فروشنده : فرشته فرشته

12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت استان فارس
تحقیق فسیلها
حراجتحقیق فسیلها

تحقیق فسیلها

فروشنده : Danesh

10,000 تومان 7,000 تومان

تحقیق فسیلها
گزارش کار آموزي مواد شوينده
گزارش کار آموزي مواد شوينده

گزارش کار آموزي مواد شوينده

فروشنده : Danesh

8,000 تومان

گزارش کار آموزي مواد شوينده
تحقیق پلوئيدي
حراجتحقیق پلوئيدي

تحقیق پلوئيدي

فروشنده : Danesh

18,000 تومان 15,000 تومان

تحقیق پلوئيدي
گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)
حراجگزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

فروشنده : Danesh

12,000 تومان 10,000 تومان

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)
پاورپوینت ماه
حراجپاورپوینت ماه

پاورپوینت ماه

فروشنده : فرشته فرشته

12,000 تومان 10,000 تومان

پاورپوینت ماه
تحقیق زندگینامه جان دالتون
حراجتحقیق زندگینامه جان دالتون

تحقیق زندگینامه جان دالتون

فروشنده : فرشته فرشته

12,000 تومان 10,000 تومان

تحقیق زندگینامه جان دالتون

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق با موضوع پلوئيدي ،

در قالب Word در 19 صفحه.

 

 

بخشی از متن :

مقدمه

تعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفي تغيير مي‌نمايد و اين فرآيند از زمان شروع حيات در اين سياره تداوم داشته است. در واقع تغيير در تعداد كروموزوم به عنوان ابزاري در مدل سازي ژنوم ها در طي تكامل مفيد بوده است. مثال هائي از اينگونه تغييرات را مي‌توان در بين محصولاتي كه غذاي روزمره از آنها تهيه مي‌شود. زيرا بسياري از گياهان و بعضي از جانوران كه غذايي انسان را تشكيل مي‌دهند از طريق تغييرات خود به خودي تعداد كروموزوم ها در طي تكامل آن گونه ها پديد آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزي تعداد كروموزوم ها بهبود زادآوري يا برخي ديگر از خصوصيات مطلوب موجوداتي سود مي‌برند تغيير در تعداد كروموزومي به دو نوع سلول يا فرد توليد مي‌كند:

آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب صحيحي از تعداد هاپلوئيد پايه يعني ويژگي گونه مي‌باشد كه به آن يوپلوئيد مي‌گويند.

آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب نامرتبي از تعداد پايه است به نام آنيوپلوئيدي گويند.

تعريف پلي پلوئيدي:

گونه هائي كه داراي بيش از دو سري كروموزوم اصلي و اساسي داشته باشد.

تقسيم بندي پلي پلوئيد:

يوپلوئيدي Euploidy

آنيوپلوئيدي Aneaploidy

تعريف يوپلوئيدي و انواع آن:

تغييرات در كل سري كروموزومهاي اصلي را اصطلاحا يوپلوئيدي گويند.

اتوپلوئيدي Autopolyploid

آلوپلوئيدي Allopplypioid

تعريف اتوپلوئيدي و منشا توليد آن:

در اتوپلي پلوئيدي هر كدام از سريهاي كروموزومي يكسان تلقي مي‌شوند و به عبارت ديگر از سري كروموزومهاي اصلي و اساسي سه دزيا حتي بيشتر وجود دارد. در اين نوع پلي پليوئيدي چنانچه تعداد آن زوج باشد، اصطلاحا آنها را پلي پلوئيد متعادل و در صورتي كه فرد باشد، آنها را پلويئدهاي نامتعادل مي‌نامند.

اتوپلي پلوئيد از دو برابر شدن مستقيم تركيب كروموزومي ناشي مي‌گردد كه اين دو برابر شدن مي‌تواند از طريق بكار گيري مواد شيميايي نظير كلشي سين صورتي گيرد و يا انيكه بطور طبيعي صورت گيرد. كه معمولا در طبيعت حالت نادري دارد. اين مواد از تشكيل اسپنيولها جلوگيري نموده، لذا تقسيم سلول كامل نمي گردد و بعد از مدت زماني كه سپري گرديد سلولها فعاليت طبيعي شان را مجددا از سر گرفته ولي در اين وضعيت از تعدا كروموزوم دو برابر شده اي برخوردار مي‌باشند.

اتوپلوئيدي و كاربرد آن در اصلاح نباتات:

موفقيت اتوپلوئيدها در گياهان ميوه اي چشم گير مي‌باشد. يكي از مهمترين واريته هاي موز تريپلوئيد بوده نقاط كوچك سياه رنگ در موزه هاي تجاري دانه هاي بي ثمر هستند كه به طور كامل رشد نكرده اند. يك موز ديپلوئيدي كوچك تر است و حاوي دانه هاي بسيار بزرگتر و سخت تر تقريبا هم اندازه هاي قهوه مي‌باشد. موز تريپلوئيد كه هر مجموعه كروموزومي آن متشكل از 11 كروموزوم 33=*3 است احتمال ميوزي كه در ‌آن همه يوني والا تنها به يك قطب بروند برابر  يا  برابر با  است. بنابراين موزها تقريبا بطور كامل عقيم مي‌باشند.

هندوانه: هندوانه هاي طبيعي ديپلوئيد بوده و در سلولهاي بدني خود 22 كروموزوم دارند 2n=2x=22. هنداوانه هاي تتراپلوئيد به روشهاي خاصي قابل تهيه هستند. وقتي اين دو نوع هندوانه باهم تلاقي يابند هيبريه هاي تريپلوئيد ايجاد مي‌كند كه 33 عدد كروموزوم دارند.

بذرهاي تريپلوئيد براي توليد هندوانه بوسيله تلاقي يك رگه تتراپلوئيد (واله ماده) با يك رگه ديپلوئيد (واله نر) توليد مي‌شوند. رقم تتراپلوئيد در گلخانه از طريق تيمار نوك ساقه گياهچه هاي جوان هندوانه ديپلوئيد با يك ماده شيميايي مهار كننده تقسيم ميتوز به نام گلشي سين توليد مي‌شود. اين ماده شيميايي تقسيم سلولها را مهار كرده و تتراپلوئيد را القا مي‌كند. هندوانه هاي تتراپلوئيد بدست آمده اغلب بارور هستند و از طريق بذر نتايج تتراپلوئيد توليد مي‌كنند. اما باروري آنها در مقايسه با ديپلوئيد ها به ميزان زيادي كاهش مي‌يابد.

ارقام تتراپلوئيد را به عنوان والد ماده در نظر مي‌گيريم كه اين والد را به طريق دستي اخته مي‌كنند يا از نر عميقي سيتوپلاسمي استفاده مي‌كنند سپس گرده والد نر (ديپلوئيد) را روي والد ماده گرده افشاني مي‌كنند و بدين ترتيب بذر تريپلوئيد به دست مي‌آيد.

كاربردها پلوئيد در اصلاح نبات: روش مفيدي كه در جو به عنوان يك گياه زراعي مهم استفاده مي‌شود، از طريق گرده افشاني جو ديپلوئيد زراعي با گرده هاي گياه ديپلوئيد وحشي خويشاوندي با نام علمي هوردئوم بولبوزوم است. اين كار به توليد تخم هائي با يك مجموعه كروموزومي از هر دو گونه والدي مي‌انجامد. با اين حال در طي تقسيم هاي سلول بدني كروموزوم هاي هوردئم بولبوزوم است. اين كار به توليد تخم هائي با يك مجموعه كروموزومي از هر دو گونه والدي مي‌انجامد. با اين حال در طي تقسيم هاي سول بدني كروموزومهاي هوردئوم بولوبوزوم از تخم ها حذف مي‌شوند، در حالي كه كروموزوم هاي جوز راعي باقي مي‌مانند و جنين هاپلوئيد حاصل مي‌شود. (به نظر مي‌رسد كه فرآيند هاپلوئيد شدن به علت ناسازگاري ژنتيكي بين كروموزوم هاي اين دو گونه باشد.) كروموزوم هاي هاپلوئيد حاصل، با استفاده از طريق كلشي سين دو برابر مي‌شوند. اين روش به توليد سريع و كاملا گسترده چند رقم جديد انجاميده و بطور موفقي در گونه هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

خصوصيات مورفولوژيكي اتوپلي پلوئيد:
هسته بزرگتر و داشتن محتويات بيشتر درون سلولي، اين موضوع به خوبي در اندازه روزنه ها و دانه ها و دانه گرده مشهود است.
افزايش اندازه برگها و گلها.
تغيير در تركيب شيميايي شامل افزايش يا تغيير در نوع يا نسبت كربوهيداراتها، پروتئين ها، ويتامينها يا آلكالوئيدها. به عنوان مثال كاساواي تتراپلوئيد در مقايسه با والددپلوئيد خود از 47 درصد پروتئين بيشتري برخوردار مي‌باشد.
از لحاظ سرعت رشد، در مقايسه با والد ديپلوئيد از رشد آهسته تري برخوردار است و گلدهي آنها ديرتر صورت مي‌گيرد.

و…

 

 

 

فهرست مطالب :

مقدمه

تعريف پلي پلوئيدي

تقسيم بندي پلي پلوئيد

تعريف يوپلوئيدي و انواع آن

تعريف اتوپلوئيدي و منشا توليد آن

اتوپلوئيدي و كاربرد آن در اصلاح نباتات

خصوصيات مورفولوژيكي اتوپلي پلوئيد

رفتار سيتوژنتيكي اتوپلوئيد ها

آلوپلوئيدي و نحوه توليد آن

آلوپلوئيدي و اصلاح نباتات

رفتار سيتوژنتيكي آلوپلوئيدها

آنيوپلوئيدي و انواع آن

منشا آنيوپلوئيدي

كاربرد آنيوپلوئيد ها در اصلاج نباتات

پلي پلوئيد ها در گياهان زراعي

منابع

 

 

 

 

ما در این فایل کلیه اصول نگارشی را رعایت کرده ایم تا شما از فایل خریداری شده رضایت کامل را داشته باشید.

سایت کانی فایل در صورت عدم کیفیت محصول تضمین بازگشت وجه را دارد ، اعتماد شما سرمایه ماست”

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق پلوئيدي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: دانش فایل
  • فروشنده: Danesh
  • آدرس: اصفهان
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.