آرشیو

صفحه اصلی / علوم انسانی

علوم انسانی
مبانی نظری سوابق پژوهشی مفاهیم سنجش رضایت مشتریان
حراجمبانی نظری سوابق پژوهشی مفاهیم سنجش رضایت مشتریان

مبانی نظری سوابق پژوهشی مفاهیم سنجش رضایت مشتریان

فروشنده : step

30,000 تومان 20,000 تومان

مبانی نظری سوابق پژوهشی مفاهیم سنجش رضایت مشتریان
مبانی نظری تفکر خلاق،بازی،خلاقیت کودکان
حراجمبانی نظری تفکر خلاق،بازی،خلاقیت کودکان

مبانی نظری تفکر خلاق،بازی،خلاقیت کودکان

فروشنده : step

30,000 تومان 20,000 تومان

مبانی نظری تفکر خلاق،بازی،خلاقیت کودکان
مبانی نظری تفكر استراتژيك
حراجمبانی نظری تفكر استراتژيك

مبانی نظری تفكر استراتژيك

فروشنده : step

30,000 تومان 20,000 تومان

مبانی نظری تفكر استراتژيك
مبانی نظری تعهد سازمانی
حراجمبانی نظری تعهد سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی

فروشنده : step

30,000 تومان 20,000 تومان

مبانی نظری تعهد سازمانی
مبانی نظری تناسب ایات
حراجمبانی نظری تناسب ایات

مبانی نظری تناسب ایات

فروشنده : step

25,000 تومان 20,000 تومان

مبانی نظری تناسب ایات
پرسشنامه سنجش نگرش معنوی
حراجپرسشنامه سنجش نگرش معنوی

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی
پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی
حراجپرسشنامه سنجش اعتقادات دینی

پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12
حراجپرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی
حراجپرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی
پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود
حراجپرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود
تحقیق مدیریت اداری هنری فایول
حراجتحقیق مدیریت اداری هنری فایول

تحقیق مدیریت اداری هنری فایول

فروشنده : step

18,000 تومان 15,000 تومان

تحقیق مدیریت اداری هنری فایول
پرسشنامه سلامت روانی 25 سؤالی  (SCL- 25)
حراجپرسشنامه سلامت روانی 25 سؤالی  (SCL- 25)

پرسشنامه سلامت روانی 25 سؤالی (SCL- 25)

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سلامت روانی 25 سؤالی  (SCL- 25)
پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا
حراجپرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا
پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376
حراجپرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376

پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک. والاس  (LWMAT)
حراجپرسشنامه سازگاری زناشویی لاک. والاس  (LWMAT)

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک. والاس (LWMAT)

فروشنده : step

15,000 تومان 13,000 تومان

پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک. والاس  (LWMAT)
پرسشنامه زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت  (MPPT) تورنس
برو بالا